Disclaimer

Primofin heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via deze website op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen.

Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor Primofin zijn verontschuldigingen aanbiedt. Primofin geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen.

Primofin is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van Primofin, en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van Primofin. Primofin is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade - van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook - ten gevolge van het gebruik van de informatie die - hetzij direct hetzij indirect - via de website van Primofin wordt verkregen.

Bezoekers van de website van Primofin die informatie verschaffen aan Primofin, gaan ermee akkoord dat Primofin onbeperkte rechten heeft ten aanzien van zodanige informatie (zoals verschaft aan de organisatie) en dat Primofin zodanige informatie mag gebruiken op een manier die haar goeddunkt. De informatie (zoals verschaft aan Primofin) zal als niet specifiek vertrouwelijk worden beschouwd.

Primofin is sinds 1975 actief in de aardappelen, groenten en fruit. Van grond tot mond naar bestemmingen wereldwijd.

Primofin is sinds jaren gespecialiseerd in het wassen en verpakken van aardappelen voor de consumptie.

Primofin heeft in Swifterbant een waslijn en meerdere inpaklijnen. De waslijn is voor het wassen, sorteren en lezen van aardappelen bestemd voor de horeca in het binnen- en buitenland. Aansluitend kunnen de aardappelen verpakt worden in papier, poly, folie en big bags.

Primofin is IFS Food en SKAL gecertificeerd.

Meer informatie aanvragen