Na het wassen en sorteren in de exportlijn worden de aardappelen volautomatisch verpakt in papier, poly, folie of big bags.

Papier van 5 tot 25 kg

Poly van 5 tot 25 kg

Folie van 2 tot 5 kg

Big bags van 1000 tot 1250 kg