De industrielijn is voor het wassen van aardappelen bestemd voor de verwerkende industrie (frites, specialiteiten en vlokken). Met deze lijn zijn wij in staat om met hoge capaciteit vrachten aardappelen te ontdoen van grond, stenen, kluiten, kleikappen, kiemen, tarra (b.v. rot, groen, groeischeuren) en drijvers. Voor het verwijderen van drijvers gebruiken wij een zoutbad. Het lezen van de aardappelen op rot, groen en vreemde materialen gebeurt elektronisch.