Primofin is gespecialiseerd in het wassen van aardappelen. Primofin heeft in Swifterbant 2 waslijnen voor aardappelen. De eerste lijn is voor het wassen van aardappelen bestemd voor de verwerkende industrie (frites, specialiteiten en vlokken). Met deze lijn zijn wij in staat om met hoge capaciteit vrachten aardappelen te ontdoen van grond, stenen, kluiten, kleikappen, kiemen, tarra (b.v. rot, groen, groeischeuren) en drijvers. Voor het verwijderen van drijvers gebruiken wij een zoutbad. Het lezen van de aardappelen op rot, groen en vreemde materialen gebeurt electronisch.

aardappel lossers trommelwasser aardappel laden

De tweede lijn is voor het wassen van aardappelen bestemd voor de export. Aardappelen die na het wassen lang houdbaar moeten zijn. Met deze lijn zijn wij in staat de aardappelen intensief te reinigen op een aardappel vriendelijke en hygiënische wijze. De aardappelen worden gewassen, gedroogd, gelezen, gesorteerd en opgeslagen in kisten. Vervolgens kunnen wij de aardappelen verpakken in big bags, netzakken (10-25 kg) of papieren zakken (10-25 kg).

ontgrondingsrollen websorteerderkisten-vullennetzakken

Primofin is een door de NVWA erkend verwerkingsbedrijf (wasserij) dat houdt in dat de aardappeltarragrond gecontroleerd wordt afgevoerd. Primofin is ook SKAL gecertificeerd voor het wassen van biologische aardappelen.